Kontakt > Polityka prywatności | Usługi transportowe - MIDI-TRANSprzewozy całopojazdowe o ładowności od 1 do 24 ton o łącznej objętości 90-120 m3,

 przewozy Just in Time,

 przewozy łączone od kilku zleceniodawców do kliku odbiorców,

 przewozy towarów innych niż niebezpieczne (odpadów)Nowoczesny tabor, usługi transportowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy naszych partnerów biznesowych, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Transportowa „Midi-Trans” 
Stanisław Kleczka Spółka Jawna z siedzibą w Dankowicach 43-331, ul. Mickiewicza 76,
e-mail: miditrans@gmail.com, tel. 0048 693 601 080.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może się odbywać w celach:
   • realizacji usług w tym wykonywania przewozu ładunków, realizacji płatności oraz do celów księgowości,
   • komunikacji dotyczącej produktów i usług,
   • realizacji należności oraz dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z współpracą,
   • zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, np. prowadzenia dokumentacji finansowo- księgowej.
  • Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
   • imię i nazwisko, nazwę firmy lub działalności,
   • dane identyfikacyjne firmy: NIP, REGON, numer rejestracji działalności,
   • adres i dane kontaktowe: ulica, nr domu, kod pocztowy, nazwę miejscowości, e-mail, telefon,
   • dane bankowe: numer rachunku i nazwa banku,
   • dane organizacyjne: np. stanowisko/funkcja,
   • informacje dotyczące realizowanych transportów,
   • numery, daty,   wartości   i   treści   faktur   oraz   innych   dokumentów finansowo-księgowych.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a), b), c), f) RODO.
 • Możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe:
  • Podmiotom powiązanym i współpracującym, w przypadku, gdy udostępnienie jest niezbędne do prawidłowego działania podmiotu lub realizacji  umowy oraz instytucjom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 • Pani/Pana dane nie będą profilowane.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 • W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Ochrony Danych.